Olieslib Pyrolyse-installatie

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    Olieslib Pyrolyse-installatie

    Het wordt gebruikt voor de vermindering, onschadelijke behandeling en het gebruik van middelen van slib om bodemsanering te realiseren. Door het water en de organische stof in het slib te scheiden van de bodem, is het gehalte aan minerale olie in het vaste product na de kraakbehandeling minder dan 0,05%. Onder het uitgangspunt van veiligheid, milieubescherming en continue en stabiele werking, slibvermindering, onschadelijke behandeling en gebruik van hulpbronnen.